ZMIANY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

ZMIANY ORGANIZACYJNE W NASZYM OŚRODKU W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie wdrażany jest model oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Efektem jest zmiana organizacji pracy i struktury ośrodka, mająca na celu lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia oraz usprawnienie pracy pracowników socjalnych w nowo wyodrębnionych zespołach....
Czytaj dalej

Przed nami zmiany

W dniach 10, 11, 12, 17 kwietnia w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowo - Technologicznego przy Wałach Dwernickiego 117/121 odbędzie się cykl szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu planowanych do przeprowadzenia zmian organizacyjnych i jakościowych. Zakres szkoleniowy oparty będzie na dokumentach: Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu oraz Zasadach wdrażania usprawnień organizac...
Czytaj dalej

Komplementarni w działaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Komplementarni w działaniu. Zmiana organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie”. Celem projektu jest oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych, poprawa rozwiązań organizacyjnych, lepsze wykorzystanie zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia. ...
Czytaj dalej