Za nami 2018 rok. W Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej prowadzonych przez MOPS to był  czas intensywnej pracy w siedmiu dzielnicach naszego miasta, by objąć mieszkańców działaniami organizowania społeczności lokalnej. Skupiliśmy się na przygotowaniu diagnoz społeczności lokalnej, zagospodarowaniu przestrzeni w dzielnicach pod nasze działania, a także na niezliczonych rozmowach ze społecznością lokalną o potrzebach, oczekiwaniach i wspólnych planach w ramach OSL.  Jeździliśmy lon...
Czytaj dalej

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej prowadzone przez MOPS w siedmiu dzielnicach

W MOPS rozpoczęliśmy realizację części działań związanych z tworzeniem Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL). Liderem projektu "Częstochowa silna dzielnicami" jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczególne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez NGO (6 dzielnic) oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 dzielnic). W obszarze działań naszego ośrodka w ramach DSL znajdują się dzielnice: Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, Północ...
Czytaj dalej