Wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii

Wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii
Wsparcie w okresie epidemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Częstochowski samorząd realizuje projekt, dzięki któremu niemal pięćset częstochowskich uczennic i uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej otrzyma pomoc w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. Wsparcie to m.in. sprzęt niezbędny podczas zdalnej nauki, a także środki ochrony osobistej i wyposażenie miejs...
Więcej

Program “Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze”
Program CZYSTE POWIETRZE. Zaświadczenia wydaje Częstochowskie Centrum Świadczeń Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W związku z wprowadzeniem w życi...
Więcej

Program “Zajęcia klubowe w WTZ”

Program “Zajęcia klubowe w WTZ”
 Wdrożenie i realizacja rządowego programu „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych przez podmioty prowadząc...
Więcej