Zasady korzystania z zajęć terapeutycznych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Zasady korzystania z zajęć terapeutycznych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie § 1. Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków podczas korzystania z zajęć terapeutycznych na terenie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, zwanego dalej „Centrum”. § 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia do Centrum zobowiązany jest złożyć oświ...
Czytaj dalej

Jubileusz 25 lat Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

25 LAT CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie obchodziło jubileusz 25 lat działalności. Podczas uroczystości zaprezentowano jego historię, pojawili się absolwenci i osoby związane z Centrum na przestrzeni lat. Nie mogło zabraknąć piosenek i występów artystycznych przygotowanych przez podopiecznych i terapeutów, ponieważ muzykoterapia to jeden z ważnych elementów działalności ośrodka. Centrum Pomocy Dziec...
Czytaj dalej

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków. „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Zapraszamy!

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach MOPS w Częstochowie, zaprasza częstochowskie przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym. Temat: „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością,  odwołując się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi z  niepełnosprawnością. Prace konkursowe  można dostarc...
Czytaj dalej