Zima. Pomoc osobom bezdomnym

W związku z niskimi temperaturami na dworze apelujemy do mieszkańców naszego miasta o wzmożoną czujność jeśli chodzi o sytuację osób bezdomnych. Prosimy o zgłaszanie miejsc, w których przebywają osoby bezdomne – szczególnie te niemieszkalne – pustostany ogródki działkowe, klatki schodowe.

Osoby bezdomne mogą liczyć w Częstochowie na pomoc, wsparcie zapewnienia im częstochowski samorząd i MOPS we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W załączniku podajemy adresy i telefony placówek zapewniających schronienie, wyżywienie, odzież lub inne formy pomocy, prowadzonych przez samorząd i organizacje pozarządowe, a także szczegółowe procedury dotyczące udzielania pomocy.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim

112 – służby ratownicze

987 – numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych

Służby porządkowe:

986 – Straż Miejska w Częstochowie

997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:

999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie