Przygotowanie oraz dowóz gorącego posiłku dla dzieci w wieku szkolnym w czasie uczestniczenia w zajęciach środowiskowych (półkoloniach) na terenie miasta Częstochowy, pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.5.2020.MZ Data zamieszczenia: 22.06.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz. 12:00 - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz gorącego posiłku dla dzieci w wieku szkolnym w czasie uczestniczenia w zajęciach środowiskowych (półkoloniach) na terenie miasta Częstochowy, pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu ...
Czytaj dalej

Zakup grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci w wieku szkolnym na czas uczestniczenia w zajęciach środowiskowych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” (półkolonii), w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.4.2020.MZ Data zamieszczenia: 22.06.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz. 12:00 - ZAMKNIĘTY Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci w wieku szkolnym na czas uczestniczenia w zajęciach środowiskowych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” (półkolonii), w ramach realizacji projektu „C...
Czytaj dalej

Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.3.2020.MZ Data zamieszczenia: 19.06.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 29.06.2020 r., godz. 12:00 - zamknięty Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 227 oraz licencji oprogramowania dla UTM Fortigate 80E na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.17.2020.MZ Data zamieszczenia: 04.06.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 09.06.2020 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Uwaga! Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 05.04.2020 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 227 oraz licencji oprogramowania dla UTM Fortigate 80E na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przenośnych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.2.2020.MZ Data zamieszczenia: 29.04.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) Termin składania ofert: 07.05.2020 r., godz. 12:00 (zamknięty) Uwaga! 1) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 30.04.2020 r. 2) Zamieszczono odpowiedzi na zapytania z dnia 05.05.2020 r. Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE (zmiana wyników z dnia 13.05.2020 r.; 25.05.2020 r.) Czytaj więcej >> Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przen...
Czytaj dalej

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

Znak sprawy: SO.261.2.9.2020.MZ Data zamieszczenia: 12.03.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 18.03.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)
Czytaj dalej