Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2018.MZ Data zamieszczenia: 19.10.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) UWAGA! Załącznik nr 2 - Formularz cenowy na stronie www. dostępny jest w formacie .xlsx. Zakres wydruku w pliku po zamknięciu wraca do ustawień fabrycznych. Plik w formacie .xls dostępny jest na BIP. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa i montaż mebli biurowych n...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ Data zamieszczenia: 12.10.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia o zamówieniu: 635746-N-2018 Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) UWAGA! - w dniu 17.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania oraz informację o zmianie SIWZ; - w dniu 18.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.10.2018 r. - w dniu 23.10.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Czytaj więcej ...
Czytaj dalej

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

Znak sprawy: SO.261.4.8.2018.MZ Data zamieszczenia: 05.10.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 17.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) UWAGA! - w dniu 11.10.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających ...
Czytaj dalej

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.40.2018.MZ Data zamieszczenia: 04.10.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 15.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: - część 1 (Meble metalowe) - ROZSTRZYGNIĘTE - część 2 (Meble wykonane z płyty wiórowej) - UNIEWAŻNIONE - część 3 (Krzesła) - UNIEWAŻNIONE UWAGA! - w dniu 09.10.2018 r. zamieszczono odpowiedź na zapytanie z dnia 08.10.2018 r. Czytaj więcej >> Dostawa i montaż...
Czytaj dalej

Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.7.2018.MZ Data zamieszczenia: 04.10.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 12.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2018.MZ Data zamieszczenia: 26.09.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 05.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE UWAGA! - w dniu 02.10.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz ze zmienionym wzorem umowy Czytaj więcej >> Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej