Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

Znak sprawy: SO.261.1.6.2020.MZ Data zamieszczenia: 25.11.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna, art. 138 g ustawy Pzp Termin składania ofert: 11.12.2020 r., godz. 12:00 (forma składania ofert: platforma zakupowa.pl) Otwarcie ofert: 11.12.2020 r., godz. 12:30 Czytaj więcej >> Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)
Czytaj dalej

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.2.2020.MZ Data zamieszczenia: 24.11.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna, art. 138 o ustawy Pzp Termin składania ofert: 14.12.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

Znak sprawy: SO.261.1.3.2020.MZ Data zamieszczenia: 24.11.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna, art. 138 o ustawy Pzp Termin składania ofert: 09.12.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)
Czytaj dalej

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SO.261.1.5.2020.MZ Data zamieszczenia: 24.11.2020 r. Tryb postępowania: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 08.12.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2020.MZ Data zamieszczenia: 23.11.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 25.11.2020 r., godz. 10:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej