Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.10.2018.MZ Data zamieszczenia: 03.12.2018 r. Tryb postępowania: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp Wartość zamówienia: dowolna wartość Termin składania ofert: 11.12.2018 13:00 (pisemnie) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15   Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empo...
Czytaj dalej

Dostawa kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz systemu bezpieczeństwa sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.54.2018.MZ Data zamieszczenia: 26.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz systemu bezpieczeństwa sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.15.2018.MZ Data zamieszczenia: 23.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 28.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej

Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.14.2018.MZ Data zamieszczenia: 22.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 28.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie
Czytaj dalej

Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.13.2018.MZ Data zamieszczenia: 19.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 26.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.11.2018.MZ Data zamieszczenia: 13.11.2018 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 20.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej