Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dietetyka z uczestnikami części projektu pn.: „Częstochowa silna dzielnicami”, będących mieszkańcami siedmiu dzielnic miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.4.1.2021.MZ Data zamieszczenia: 14.04.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 21.04.2021 godz. 12:00 Czytaj więcej >> Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dietetyka z uczestnikami części projektu pn.: „Częstochowa silna dzielnicami”, będących mieszkańcami siedmiu dzielnic miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Wykonanie, dostawa oraz montaż 79 szt. wewnętrznych rolet materiałowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.10.2021.MZ Data zamieszczenia: 30.03.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 08.04.2021 godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonanie, dostawa oraz montaż 79 szt. wewnętrznych rolet materiałowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Dostawa paczek spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.9.2021.MZ Data zamieszczenia: 10.03.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 16.03.2021 r., godz. 12:00 - przesunięty do dnia 18.03.2021 r. do godz. 12:00 Uwaga! W dniu 15.03.2021 r. udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2021 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa paczek spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2021.MZ Data zamieszczenia: 19.01.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 22.01.2021 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstoc...
Czytaj dalej

Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2021.MZ Data zamieszczenia: 11.01.20212 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.01.2021 r., godz. 13:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej