Dostawa urządzeń drukujących, monitorów, akcesoriów i podzespołów komputerowych oraz licencji oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.31.2018.MZ Data zamieszczenia: 01.08.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Termin składania ofert: 07.08.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) UWAGA! 06.08.2018 r. - odpowiedzi na pytania z dnia 03.08.2018 r. wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Dostawa urządzeń drukujących, monitorów, akcesoriów i podzespołów komputerowych oraz licencji oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka ...
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.30.2018.MZ Data zamieszczenia: 30.07.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Termin składania ofert: 06.08.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE   Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część II: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników w celu ich najlepszego dopasowania do stanowisk w nowej strukturze organizacyjnej

Znak sprawy: SO.261.3.4.2018.MZ Numer ogłoszenia: 591365-N-2018 Data zamieszczenia: 19.07.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 27.07.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) - zamknięty Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15   Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert - 27.07.2018 r. Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE   Czytaj więcej >> Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjaln...
Czytaj dalej

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.3.2.2018.MZ Data zamieszczenia: 25.05.2018 r. Tryb postępowania: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 750 tys euro Termin składania ofert: 01.06.2018 13:00 (pisemnie) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 Status postępowania: UNIEWAŻNIONE   Czytaj więcej >> Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku...
Czytaj dalej

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.4.3.2018.MZ Data zamieszczenia: 21.05.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: w przedziale 20 - 50 tys. pln Termin składania ofert: 01.06.2018 11:00 (pisemnie lub elektronicznie)  Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowani...
Czytaj dalej