Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)

Znak sprawy: SO.261.3.3.2019.MZ Data zamieszczenia: 15.02.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 25.02.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie) Otwarcie ofert: 25.02.2019 r., godz. 12:30 Czytaj więcej >> Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)
Czytaj dalej

Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.2.2019.MZ Data zamieszczenia: 01.02.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie lub pisemnie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.6.2019.MZ Data zamieszczenia: 22.01.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 25.01.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.1.2019.MZ Data zamieszczenia: 16.01.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp) Termin składania ofert: 24.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu...
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.2.2019.MZ Data zamieszczenia: 10.01.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 16.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2019.MZ Data zamieszczenia: 10.01.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) Termin składania ofert: 15.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej