Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.29.2019.MZ Data zamieszczenia: 23.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.08.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.11.2019.MZ Data zamieszczenia: 16.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert:24.07.2019 r. do godz. 12:00Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.07.2019 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cz...
Czytaj dalej

Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.10.2019.MZ Data zamieszczenia: 12.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE UWAGA! Załącznik nr 2 - formularz cenowy dostępny w BIP Czytaj więcej >> Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security Management Center

Znak sprawy: SO.261.2.27.2019.MZ Data zamieszczenia: 03.07.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 08.07.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security Management Center
Czytaj dalej

Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

Znak sprawy: SO.261.3.8.2019.MZ Data zamieszczenia: 07.06.2019 r. Tryb postępowania: ogłoszenie na usługi społeczne, zgodnie z zasadą konkurencyjności Termin składania ofert: 27.06.2019 r. do godz. 12:00 Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)
Czytaj dalej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.23.2019.MZ Data zamieszczenia: 06.06.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 12:00 - zamknięty Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej