Usługa prowadzenia konserwacji trzech dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.4.2020.MZ Data zamieszczenia: 16.01.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 20.01.2020 r., godz. 12:00 Czytaj więcej >> Usługa prowadzenia konserwacji trzech dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2020.MZ Data zamieszczenia: 09.01.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 13.01.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.2.2020.MZ Data zamieszczenia: 08.01.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 10.01.2020 r., godz. 10:00 Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2020.MZ Data zamieszczenia: 03.01.2020 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 13.01.2020 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowi...
Czytaj dalej

Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.14.2019.MZ Data zamieszczenia: 13.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 17.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DO...
Czytaj dalej

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

Znak sprawy: SO.261.2.40.2019.MZ Data zamieszczenia: 11.12.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 16.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)
Czytaj dalej