Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”.

Znak sprawy: SO.261.3.6.2019.MZ Data zamieszczenia: 17.04.2019 r. Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 25.04.2019 r. do godz. 12:00 Czytaj więcej >> Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach projektu...
Czytaj dalej

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.18.2019.MZ Data zamieszczenia: 02.04.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 05.04.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Status postępowania: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Czytaj dalej

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.17.2019.MZ Data zamieszczenia: 20.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 26.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.5.2019.MZ Data zamieszczenia: 14.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności) Termin składania ofert: 21.03.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.13.2019.MZ Data zamieszczenia: 11.03.2019 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 14.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie) Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE Czytaj więcej >> Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej