Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspólnie z trzema organizacjami pozarządowymi: Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Bankiem Żywności w Częstochowie, realizuje Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 214-2020. Celem głównym Podprogramu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, w okresie ...
Czytaj dalej

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.8.2021.MZ Data zamieszczenia: 10.03.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.03.2021 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Informacja Centrum

Informujemy, iż w związku z odwołaniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wznawia działalność. Centrum będzie otwarte od czwartku, 21 stycznia 2021. Obecnie tworzony jest plan zajęć oraz trwają przygotowania organizacyjne do prowadzenia zajęć bezpiecznie, z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych. Przypominamy też o czasowej zmianie lokalizacji, obecnie Centrum znajduje się przy ul...
Czytaj dalej