Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Czytaj więcej >> Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
Czytaj dalej

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWTÓRZONE)

Czytaj więcej >> Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza E...
Czytaj dalej

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console

Znak sprawy: SO.261.2.28.2018.MZ Data zamieszczenia: 04.07.2018 r. Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Wartość zamówienia: poniżej 30 000 € Termin składania ofert: 11.07.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) - zamknięty Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console
Czytaj dalej

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego

Czytaj więcej >> Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego
Czytaj dalej