Świadczenie usług farmaceutycznych w postaci realizacji recept lekarskich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w aptekach ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Czytaj więcej >> Świadczenie usług farmaceutycznych w postaci realizacji recept lekarskich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w aptekach ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.8.2018.MZ Data zamieszczenia: 09.10.2018 r. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia o zamówieniu: 633860-N-2018 Termin składania ofert: 18.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) UWAGA! - w dniu 19.10.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na tere...
Czytaj dalej

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWTÓRZONE)

Czytaj więcej >> Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza E...
Czytaj dalej