PUP w Częstochowie zaprasza osoby młode do udziału w projekcie aktywizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od 01.01.2021 r. realizuje projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (V)", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałani...
Czytaj dalej

STOP COVID. Nowa aplikacja, która ma ostrzegać przed potencjalnym zakażeniem

Nie tylko higiena, maseczki i dystans społeczny umożliwiają skuteczną walkę z koronawirusem. Od niedawna dostępna jest do pobrania specjalna aplikacja, która jest w stanie ostrzec jej użytkowników przed potencjalnym zakażeniem. STOP COVID to aplikacja, która korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth i co ważne - nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplik...
Czytaj dalej

W marcu zmiana godzin dyżurów porad prawnych w MOPS

Szanowni Państwo, w marcu, począwszy od 9.03, dyżury telefoniczne w ramach specjalistycznego poradnictwa prawnego realizowanego przez MOPS będą odbywały się jak zawsze we wtorki (tj. 9 marca, 16 marca, 23 marca oraz 30 marca), ale w zmienionych godzinach tj. od 7.30 do 9.30. Przypomnijmy. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone wszystkim osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych (nie jest konieczne korzystanie z ...
Czytaj dalej

Program „Aktywny samorząd”. Rozpoczyna się nabór wniosków do modułu I i II

1 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd, który pozwala na uzyskanie dofinansowania w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  osób z niepełnosprawnościami oraz Modułu II, który ma stanowić pomoc w uzyskaniu przez osoby z niepełnosprawnościami wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w 2021 roku powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW....
Czytaj dalej

PFRON zaprasza do udziału w projekcie „Model rehabilitacja kompleksowa”

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa” Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z  Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10/8. tel. 32 493-21-20 Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach: Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawności...
Czytaj dalej