WYNIKI BADANIA LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH

Znamy już wyniki wojewódzkiego badania liczby osób bezdomnych, które odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Liczba ta jest mniejsza niż w latach poprzednich i w noc badania wynosiła 371 osób, z czego 36 osób przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozostałe 335 w różnego rodzaju placówkach. Badanie odbywało się zarówno w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, Stowarzys...
Czytaj dalej

Zostań rodziną wspierającą dla rodzin przeżywających trudności i zagrożonych kryzysem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych, czy też zagrożonych kryzysem. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem życiowym i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodzin wspierających jest bowiem pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu społecznym. Rodzin...
Czytaj dalej

Nabór do projektu w Urzędzie Miasta – m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe i certyfikowane

Urząd miasta ogłosił nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem głównym projektu jest wz...
Czytaj dalej

Silne mrozy. Patrole skontrolują w nocy miejsca niemieszkalne, dostarczą osobom bezdomnym ciepły posiłek, zaproponują pobyt w placówkach

Rozpoczynamy akcję dostarczania gorącej zupy i herbaty osobom bezdomnym, które nie zdecydowały się na pobyt w całodobowych placówkach czy ogrzewalni. Strażnicy miejscy będą rozwozić posiłki podczas dwóch najbliższych nocy. Działania to efekt prognozy pogody na najbliższe. W związku z zapowiadaną falą mrozów, w nocy z 6 na 7 i 7 na 8 lutego strażnicy miejscy będą rozwozić bezdomnym ciepłe posiłki oraz gorącą herbatę. Zaproponują również przewóz do noclegowni, a osobom, które mimo wszystko postan...
Czytaj dalej

Mapa instytucji pomagających w Częstochowie osobom dotkniętym w problemem bezdomności

Przeciwdziałanie bezdomności
Zachęcamy do zapoznania się z mapą pomocową dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Jeśli chcą Państwo powiesić plakat w swojej instytucji, organizacji czy biurze prosimy o kontakt - dysponujemy wersjami wydrukowanymi. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności    ul. Nowowiejskiego 26 42-217 Częstochowa tel. 34 324 38 22
Czytaj dalej

W nocy z 24 na 25 stycznia odbyło się badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. od godziny 19.00 do 6.00 miało miejsce Wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Częstochowy. Koordynatorem badania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia - w tym oddziały SOR i ZOL-e - Areszt Śledczy, ...
Czytaj dalej