WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI – SŁUŻBY PRZYGOTOWANE DO OKRESU ZIMOWEGO. APELUJEMY O CZUJNOŚĆ

Zbliżają się mroźne dni, dlatego warto przypomnieć miejskie działania dotyczące pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Apelujemy także o czujność i powiadamianie służb o miejscu przebywania osób bezdomnych, którym mogą zagrażać niskie temperatury. Na terenie miasta działa szereg instytucji i organizacji, które wspólnie zajmują się przeciwdziałaniem problemowi bezdomności. Procedury regulujące zasady współpracy zostały wypracowane w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomno...
Czytaj dalej

Zasady przyjmowanie wniosków do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż od 1 grudnia 2021 r. planowane jest otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka będzie działała w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15.  Jest to forma wsparcia dziennego dla 16 osób zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. W związku z powyższym, osoby wymagające wspomnianego wsparcia winny składać wniosek wraz z niżej wymienioną...
Czytaj dalej

Przypominamy, że Seniorzy mogą korzystać ze wsparcia w ramach Programu “Wspieraj Seniora” realizowanego w związku z epidemią Covid-19

Przypominamy, że Gmina Miasto Częstochowa włączyła się w realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Bezpośrednim wykonawcą usługi wsparcia na rzecz częstochowskich seniorów w ramach programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Pomoc w ramach Programu świadczona przez pracowników Miejskiego Ośrod...
Czytaj dalej