Rachunek rodzinny na środki niepodlegające zajęciom komorniczym

Przypominamy, że osoby korzystające ze wsparcia - w myśl art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) - mogą założyć w banku specjalny rachunek rodzinny, Jak działa rachunek rodzinny? Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego jest bezpłatne, klient sam otwiera konto w dowolnym, wybranym przez siebie banku, który taki rachunek oferuje. Banki nie pobierają opłat i prowizji za wydanie kart płatniczych do rachunku rodz...
Czytaj dalej

Hospicjum. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zachęca do skorzystania z projektu „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Czytaj dalej

Afrykańska podróż w upalne dni! Kolorowa zabawa na Placu W. Biegańskiego

7 sierpnia nasz Klub Dziecka i Rodzica "SŁONECZKO" uczestniczył w warsztatach na Placu W. Biegańskiego, zorganizowanych przez stowarzyszenie Yava, w ramach cyklu imprez: Kolorowe Miasto,III edycja, OŻYWIANIE MIASTA. Tym razem wybraliśmy się do... Afryki!!! Bawiliśmy się świetnie tworząc z gąbki afrykańską biżuterię i malując breloczki, a wszystko przy rytmach afrykańskiej muzyki. W warsztach uczestniczyły nie tylko słoneczkowe dzieci, ale również klubowe mamy, babcie i tatusiowie, którzy jak z...
Czytaj dalej

Integracja zmysłów. Projekt zrealizowany dla dzieci z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

W lipcu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu I Jego Rodzinie, działającym w strukturach MOPS, wspólnie z Wolontariuszami z FUNDACJI ORANGE realizowaliśmy projekt: “INTEGRACJA ZMYSŁÓW NASZĄ ŚCIEŻKĄ DO SAMODZIELNOŚCI” - CYKL ZAJĘĆ INTEGRACYJNO - REWALIDACYJNYCH DLA DZIECI Z RÓŻNORAKIMI DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI". Główną ideą projektu było wspomaganie integracji sensorycznej wszystkich zmysłów u dzieci I młodzieży. Odbywało się to poprzez różnorodne zajęcia rewalidacyjne wspierające aktywno...
Czytaj dalej

Większe wsparcie dla częstochowskich rodzin zastępczych

W Częstochowie zwiększono wynagrodzenia osób tworzących rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. To kolejny element polityki społecznej samorządu, który ma na celu docenienie i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.   Uprawomocniła się uchwała, którą – z inicjatywy prezydenta miasta – przyjęli  w czerwcu częstochowscy radni. Przypomnijmy, że MOPS sprawuje kontrolę nad realizacją zadań związanych z pieczą i angażuje się w wiele działań w tym zakresie, m.in. mających na celu zap...
Czytaj dalej

Przypominamy. MOPS nie obsługuje świadczeń m.in. 500+, 300+, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem składania wniosków, przypominamy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie są przyjmowane wnioski dotyczące świadczeń takich jak m.in. świadczenie wychowawcze 500+ i Dobry Start 300+, ich obsługą zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń. MOPS obsługuje jedynie pomoc w wyżej wymienionych zakresach, dotyczącą dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Przypominamy, iż Częstochowskie Centrum Świadczeń, które jest jednostką niezależną od MOPS, re...
Czytaj dalej