Zapraszamy właścicieli kawiarni, restauracji i klubów do włączenia się w akcję “Kawiarenka dla Seniora”, która ruszy na przełomie maja i czerwca

Zapraszamy serdecznie wszystkich restauratorów, właścicieli kawiarni, klubów i restauracji w Częstochowie do udziału w kolejnej już 12. edycji Akcji „Kawiarenka dla Seniora”, organizowanej od kilkunastu lat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie we współpracy właścicieli częstochowskich lokali gastronomicznych.

Podstawowym założeniem akcji jest aktywizowanie częstochowskich seniorów poprzez umożliwienie im zakupu w wybranych częstochowskich lokalach kawy lub herbaty za 1 zł, po okazaniu specjalnego kuponu.

Kupony są rozdawane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ich tygodniowa pula jest ustalana z przedstawicielami danego lokalu. MOPS co roku informuje, także za pośrednictwem mediów,  o lokalach gastronomicznych wspierających akcję . Dodatkowo każdy lokal biorący udział w akcji otrzymuje pisemne potwierdzenie udziału w akcji z adnotacją “Miejsce Przyjazne Seniorom poprzez udział w akcji Kawiarenka dla Seniora”, podpisane przez Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora MOPS.

Dziękując wszystkim tym, którzy w latach ubiegłych umożliwili przeprowadzenie akcji, zachęcamy wszystkich częstochowskich restauratorów, właścicieli klubów i kawiarni do przyłączenia się  w roku 2019 do kolejnej edycji.

Tegoroczna edycja akcji ruszy na przełomie maja i czerwca, potrwa do grudnia.

Kontakt w sprawie kawiarenki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 13, pokój nr 3, tel. 34 322 40 79.