Zapraszamy do naszych Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej na spotkania informacyjne “Autyzm? Wytłumaczymy!”

Nasz ośrodek włączył się w działania związane z akcją “Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. W DOSL na terenie miasta będzie prowadzona akcja informacyjna dotycząca autyzmu.  Spotkania poprowadzą specjaliści – nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka. 

Zapraszamy do Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej na spotkania. 

DOSL prowadzone przez MOPS w harmonogramie umieszczono na granatowym tle.