Wojewódzki konkurs dla dzieci i młodzieży na najciekawszą pracę pt. „I ♥ Family”

Wojewodę Śląskiego poprzez Radę ds. Rodziny przy Wojewodzie Śląskim organizuje WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PT.: „I ♥ Family”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Przedmiotem ww. Konkursu jest stworzenie pracy KONKURSOWEJ opowiadającej o rodzinie, w jednej z trzech form: film, praca plastyczna lub praca pisemna. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Językiem konkursu jest język polski.

Cele i założenia konkursu:

  1. Propagowanie właściwych wzorców relacji społecznych i rodzinnych mieszkańców
    województwa śląskiego.

  2. Zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

  3. Wspieranie procesu budowania więzi rodzinnych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do 17 maja 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURU NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PT.: „I ♥ Family” zawierający m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące składanych prac konkursowych oraz sposób ich dostarczenia organizatorowi, wymagane załączniki do zgłoszenia – dostępne są pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/i-family-czekamy-na-prace-konkursowe-do-17-maja

Kontakt z organizatorami Konkursu:

  1. Telefonicznie: 32/2077263

  2. E-mail: nowakm@katowice.uw.gov.pl

  3. Osoba do kontaktu: Maria Nowak