Wojewoda Śląski zdecydował o przedłużeniu zawieszenia działalności placówek lub prowadzonych w nich zajęć do 10 maja

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Śląski polecił przedłużenie o kolejne dni czasowego zawieszenia działalności wymienionych niżej placówek.

Decyzja Nr PSI.6334.48.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zawiera polecenie wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego

czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa śląskiego, w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w:

  • placówkach wsparcia dziennego;
  • dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  • środowiskowych domach samopomocy;
  • warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja Nr PSIIIa.862.2.3.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawiera polecenie podmiotom prowadzącym centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej z obszaru województwa śląskiego

czasowego zawieszenia zajęć w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w:

  •  centrach integracji społecznej;
  •  klubach integracji społecznej.