W nocy z 24 na 25 stycznia odbyło się badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. od godziny 19.00 do 6.00 miało miejsce Wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Częstochowy.

Koordynatorem badania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia - w tym oddziały SOR i ZOL-e - Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Badanie odbywało się zarówno w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, a także w innych miejscach gdzie osoby bezdomne mogą przebywać: szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y), hospicjum, Areszt Śledczy, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),, placówki leczenia odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, dworzec Główny PKP,  Stradom PKP, dworzec PKS. Badanie prowadzono także w tzw. miejscach niemieszkalnych, zgodnie z mapą ich aktualnego rozlokowania w mieście Częstochowa.

Celem badania jest pozyskanie informacji o liczbie osób bezdomnych na terenie Częstochowy, co umożliwi planowanie i realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska w mieście.

Liczeniem osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych zajmowały się dwa patrole – jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji. W ich skład weszli także streetworkerzy: z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz z Fundacji św. Barnaby.

Osobom przebywającym w miejscach niemieszkalnych udzielano doraźnej pomocy w postaci gorącej zupy, herbaty, pieczywa i koców. Podejmowano także działania zmierzające do skierowania tych osób do ogrzewalni czy innych placówek dla osób bezdomnych. Bezpośredni kontakt pozwalał też ocenić zakres koniecznej pomocy, która może być udzielona już po zakończeniu nocnego liczenia. Może to być m.in. pomoc w postaci schronienia, posiłków, środków czystości,odzieży i obuwia, zakupu leków.

Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Wówczas na terenie miasta Częstochowy przebywało 379 osób bezdomnych. Tegoroczne wyniki poznamy  po ich przekazaniu przez wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w akcję oraz opracowaniu danych. 

Warto dodać, że badanie o charakterze ogólnopolskim ma miejsce w kraju co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. badanie liczby osób bezdomnych jest prowadzone corocznie - w latach kiedy nie występuje badanie ogólnopolskie, realizowane jest badanie wojewódzkie (takie jak w tym roku).

--