W naszym ośrodku trwa badanie satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług

Do końca czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie potrwa Badanie Satysfakcji Klienta. Jego głównym celem jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników jednostki, co pozwoli wprowadzić procedury doskonalące i podnieść jakość świadczonych usług.

Każdy z klientów, który skorzysta doi końca czerwca z usług poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS będzie mógł ocenić jej realizację. W okresie przeprowadzania badania, formularze ankiety badającej satysfakcję, udostępniane w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach na terenie komórek organizacyjnych.

Państwa opinie są dla nas bardzo cenne – serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu!

Przygotowano łącznie 10 urn, które można znaleźć w pobliżu sekcji, których usługi są poddawane badaniu:

  • RZPS Nr 1, al. Niepodległości 20/22 – 2 urny (po 1 urnie na piętro);

  • RZPS Nr 2, ul. Staszica 10 i RZPS Nr 2, ul. Jasnogórska 34 – 1 urna;

  • Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22 – 1 urna;

  • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i ego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 – 1 urna;

  • Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. POW 2 – 1 urna;

  • Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26 – 1 urna;

  • Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą ul. POW 2 – 1 urna;

  • Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. POW 2 – 1 urna;

  • Sekcja Pracy Środowiskowej, ul. Kilińskiego 13 – 1 urna.