W Częstochowie otwarto Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną

 

[zdjęcie aktualności]

30 osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, będzie uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych przez Fundację Oczami Brata. Do ich dyspozycji przygotowano 6 specjalnych pracowni.

We wtorek 28 stycznia, w budynku VI LO im. J. Dąbrowskiego przy ulicy Łukasińskiego 40, odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, instytucji miejskich, podopieczni fundacji oraz ich wychowawcy.

Fundacja Oczami Brata to taka organizacja, która doskonale odnajduje się w swojej pracy, a do tego potrafi pozyskiwać środki na swoją działalność – i to nie tylko środki miejskie, ale także te zewnętrzne. Ta pracownia to świetnie wyposażone miejsce, w którym uczestnicy warsztatów na pewno będą czuli się doskonale. To najlepszy dowód, że po prostu warto pomagać – mówił podczas uroczystości zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.

W Warsztatacie Terapii Zajęciowej weźmie udział 30 osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa, realizowana w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne przygotowane dla każdego uczestnika, pozwoli na zwiększenie kompetencji i zaradności życiowej, które przyczynią się do możliwości podjęcia pracy. Uczestnicy będą pracowali w 6 pięcioosobowych grupach terapeutycznych, każda z nich pozwala na nabywanie nowych umiejętności w pracowniach: introligatorskiej, artystycznej, sprzątającej, komputerowej, gastronomicznej oraz życia codziennego.

Na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 roku w budżecie miasta zabezpieczono 60 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas uroczystego otwarcia warsztatów, przyszli uczestnicy otrzymali specjalne „pakiety startowe”. Było też oficjalne przecięcie wstęgi, tort oraz zwiedzanie pracowni.

Źródło, foto: Urząd Miasta Częstochowy