W czerwcu prowadzone jest w naszym ośrodku badanie satysfakcji klientów z poziomu świadczonych usług

W czerwcu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie odbywa się badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez naszą jednostkę. Wszystkie osoby, które korzystają z usług ośrodka w okresie od 3 do 28 czerwca 2019 r. moga wypełnić ankietę i wyrazić swoją opinię m.in. na temat obsługi, terminowości czy kontaktu z pracownikami.

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat jakości usług świadczonych przez jednostkę. Wyniki pozwolą m.in. określić mocne obszary działalności, a także te w których warto przeprowadzić procedury doskonalące. Dzięki temu możliwe będzie jeszcze efektywniejsze zarządzanie komórkami organizacyjnymi i dalsze doskonalenie jakości świadczonych usług publicznych.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest z wykorzystaniem ankiety, która jest anonimowa. Na potrzeby badania udostępnionych jest jedenaście urn, zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych np. przy głównych ciągach komunikacyjnych, przy wyjściu z budynku. Urny są oznakowane.

Urny są dostępne w następujących lokalizacjach”
– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22 – 2 sztuki,
– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Stanisława Staszica 10 – 2 sztuki,
– Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, Aleja Niepodległości 20/22 – 1 sztuka,
– Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 – 1 sztuka,
– Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka,
– Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34 – 1 sztuka,
– Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 1 sztuka,
– Sekcja Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka,
– Biuro Projektów i Sekcja Pracy Środowiskowej, ul. Jana Kilińskiego 13 – 1 sztuka.