Urząd Miasta prowadzi drugą rekrutację do proj. „Akademia rozwoju kompetencji”. Dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Od  25 września ruszyła II rekrutacja do projektu „Akademia rozwoju kompetencji”. Rekrutacja potrwa do 9 października. „Akademia rozwoju kompetencji” jest to projekt przeznaczony dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo jak i pracujących, chcących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo będą mogły zostać objęte wsparciem, jeśli będą posiadać miejsce zamieszkania w Częstochowie. Natomiast osoby pracujące będą musiały być zatrudnione na terenie Częstochowy i posiadać miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego. Regulamin rekrutacji wraz z katalogiem kursów, w których można uczestniczyć oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://fe.czestochowa.pl/page/5757,rekrutacja---ii-nabor.html Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.  

Załączniki do pobrania