Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Ogłoszono nabór kandydatów do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.Celem działalności Sejmiku jest poszerzanie wiedzy o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, integracja środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać każdy, kto zamieszkuje na terenie Województwa Śląskiego i jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Koniecznością jest także posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Mile widziani są wolontariusze, nauczyciele, rodzice, sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, w terminie do 29 stycznia 2021 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona komisja powołana w drodze uchwały zarządu województwa. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku województwa zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 stycznia 2021.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie:

https://slaskie.pl/content/trwa-juz-nabor-do-sejmiku-osob-niepelnosprawnych-wojewodztwa-slaskiego