Świąteczne spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świąteczne spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miało miejsce 20 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Była to okazja do rozmów i złożenia życzeń.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy przedstawicieli związków zawodowych działających w MOPS, którzy zaplanowali i przygotowali je wspólnie z dyrektor ośrodka. Uroczystość dała także możliwość przypomnienia niedawno obchodzonego dnia pracownika socjalnego i podkreślenia rangi i roli tego zawodu w życiu społecznym. Odczytano życzenia dla pracowników skierowane przez poszczególne organizacje związkowe, a szczególne życzenia skierowała do pracowników także dyrektor ośrodka:

– Dziękując za Państwa całoroczną pracę, warto podkreślić , że w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, pracownikom OPS przypisuje się coraz więcej nowych zadań i ról – mówiła dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk. – To wymaga dużej elastyczności, gotowości do stałego podnoszenia kompetencji, a także umiejętności działania w zespole.

W spotkaniu wziął także udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który dziękował pracownikom MOPS za ich pracę.

– Praca w pomocy społecznej jest niezwykle ważna i odpowiedzialna. Wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale też wrażliwości na ludzkie problemy – podkreślał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Na co dzień musicie się zmierzyć z ludzkim bólem, cierpieniem, lękiem czy poczuciem krzywdy. To właśnie Wam mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta powierzają swoje troski. Dlatego ta praca jest czymś więcej niż zawodem, to także wymagająca i trudna misja.

Podczas uroczystości ośmioro pracowników MOPS otrzymało list gratulacyjny oraz nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniło Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Oprócz piosenki „Kaktus” młodzież i pedagodzy zaśpiewali również kolędy, które wprowadziły uczestników w bożonarodzeniowy nastrój.

[ngg src=”galleries” ids=”86″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]