Silne mrozy. Patrole skontrolują w nocy miejsca niemieszkalne, dostarczą osobom bezdomnym ciepły posiłek, zaproponują pobyt w placówkach

Rozpoczynamy akcję dostarczania gorącej zupy i herbaty osobom bezdomnym, które nie zdecydowały się na pobyt w całodobowych placówkach czy ogrzewalni. Strażnicy miejscy będą rozwozić posiłki podczas dwóch najbliższych nocy.

Działania to efekt prognozy pogody na najbliższe. W związku z zapowiadaną falą mrozów, w nocy z 6 na 7 i 7 na 8 lutego strażnicy miejscy będą rozwozić bezdomnym ciepłe posiłki oraz gorącą herbatę. Zaproponują również przewóz do noclegowni, a osobom, które mimo wszystko postanowią pozostać w dotychczasowym miejscu, wręczą koce.

Akcja dostarczania ciepłych posiłków to jeden z elementów działań instytucji miejskich na rzecz pomocy bezdomnym w Częstochowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje wszystkie placówki wpierające potrzebujących. Szczególną troską otaczane są osoby starsze, niepełnosprawne, samotne oraz wszystkie inne, które nie potrafią zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa socjalnego. Natychmiastowe działania interwencyjne podejmowane są w stosunku do bezdomnych przebywających na dworcach, klatkach schodowych i innych miejscach nienadających się do zamieszkiwania.

Osobom bezdomnym z terenu miasta oferowane jest schronienie w następujących placówkach:

  • Schronisko dla bezdomnych rodzin oraz mężczyzn, Częstochowa, ul. Krakowska 80/2

  • Schronisko dla Kobiet OAZA, Częstochowa, ul. Staszica 5, dla bezdomnych kobiet

  • Schronisko dla mężczyzn bezdomnych, Częstochowa, ul. Legionów 50A/ul. Krakowskiej 34

  • Schronisko dla bezdomnych, Lubojenka, ul. Prosta 99

  • Schronisko dla bezdomnych, Marianka Rędzińska, ul. Srebrna 25

  • Mieszkanie Treningowe, Częstochowa, ul. Wazów 48

  • Klub Integracji Społecznej

  • Ogrzewalnia Miejska, Częstochowa, ul. Sikorskiego 78a dla każdej osoby bezdomnej.

Ponadto organizacje pozarządowe, realizujące zadania zlecane przez miasto w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zapewniają przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, ciepłą odzież i obuwie.

W załączniku mapa placówek realizujących pomoc bezdomnym w Częstochowie.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE
0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 – służby ratownicze
987 – numer alarmowy
Interwencja kryzysowa:
(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
0 800 579 997 – (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych
Służby porządkowe:
986 – Straż Miejska w Częstochowie
997– Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Ochrona zdrowia:
999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie