Rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia – Moduł II „Aktywny samorząd“

Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium albo mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Osoby spełniające powyższe warunki, mieszkające na terenie Miasta Częstochowa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19
(pokój numer 18)

Druki wniosków są dostępne w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz na naszej stronie internetowej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019: od 17.09.2018 r. do 10.10.2018 r. 

Szczegóły i druki wniosków na naszej stronie:

Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym