Rodzinne Relacje na Wakacje. Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – pod takim hasłem dorośli będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa i zajęć wspierających ich w zmaganiach z trudnościami spowodowanymi pandemią. Ich dzieci z kolei spędzą czas podczas zajęć środowiskowych. Inicjatywa jest elementem projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, którego realizatorem jest miasto, a jednym ze współrealizatorów MOPS w Częstochowie.

To jeden z pierwszych tego rodzaju projektów w kraju, będący odpowiedzią samorządu i jego partnerów na wyzwania w zakresie polityki społecznej pojawiające się w następstwie pandemii. Z półkolonii ma skorzystać w sumie ponad 500 dzieci.

– Kiedy kryzys wywołany przez Covid 19 stał się faktem, wspólnie z odpowiedzialnym za politykę społeczną wiceprezydentem Ryszardem Stefaniakiem zastanawialiśmy się, jak dopasować aktualne miejskie działania i projekty do nowych, realnych potrzeb społecznych – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk – Wtedy właśnie nabrał kształtu pomysł radnego Dariusza Kapinosa, czyli wakacyjna akcja dla rodzin. Sfinansujemy ją m.in. ze środków na te zadania projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, których nie udało się zrealizować z powodu pandemii.

Nowa inicjatywa, pod nazwą ,,Rodzinne Relacje na Wakacje”, ma być właśnie odpowiedzią na tę nową sytuację. Jednocześnie ma być też atrakcyjnym i pożytecznym pomysłem na spędzenie pewnej części lata w mieście dla dzieci z częstochowskich rodzin.

– Pomysł powstał po długich rozmowach z organizacjami pozarządowymi, ale i rodzicami – wyjaśnia konsultant ds. współpracy samorządu z ,,trzecim sektorem”, jednocześnie przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta, radny Dariusz Kapinos. –  Zastanawiałem się jak można by pomóc rodzicom, którzy albo stracili pracę albo podczas pandemii wykorzystali urlopy i  trudno im będzie zaopiekować się dziećmi  w czasie lata. A perspektywa siedzenia w domu przez kolejne tygodnie nie jest tym, czego chcemy dla najmłodszych częstochowianek i częstochowian w nadchodzące wakacje…

Udział w akacji jest bezpłatny. Wsparcie to działania prowadzone:

  • na rzecz rodziców i opiekunów (głównych uczestników projektu), którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty wsparcia wmacniającego potencjał społeczny i niwelującego negatywne skutki epidemii COVID-19, w tym m.in. zaburzone relacje, problemy społeczne, rodzinne, na rynku pracy;

  • na rzecz ich dzieci – które mogą skorzystać z dwutygodniowych zajęć środowiskowych.

Zajęcia będą się odbywały w szkołach, a w ramach projektu mogą w nich wziąć udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie są mieszkańcami dzielnic objętych działaniami Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej. 

Z ramienia organizacji pozarządowych akcję koordynuje Fundacja dla Rozwoju. Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” – którego elementem jest akcja ,,Rodzinne Relacje na Wakacje” –  koordynowany jest z kolei przez Wydział Polityki Społecznej UM, a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie prowadzi Ośrodki Społeczności Lokalnej w 7 dzielnicach: Północ, Ostatni Grosz, Dźbów, Lisiniec, Grabówka, Podjasnogórska, Błeszno.

Informacje na temat REKRUTACJI DO PROJEKTU I UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH ŚRODOWISKOWYCH w dzielnicach, w których działania DOSL realizuje MOPS dostępne są na naszej stronie internetowej. TUTAJ

źródło: UM Częsoch0wy, własne