Przypominamy. MOPS nie obsługuje świadczeń m.in. 500+, 300+, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

Szanowni Państwo,

w związku z nowym okresem składania wniosków, przypominamy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie są przyjmowane wnioski dotyczące świadczeń takich jak m.in. świadczenie wychowawcze 500+ i Dobry Start 300+, ich obsługą zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń.

MOPS obsługuje jedynie pomoc w wyżej wymienionych zakresach, dotyczącą dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Przypominamy, iż Częstochowskie Centrum Świadczeń, które jest jednostką niezależną od MOPS, realizuje wsparcie z zakresu:

  1. świadczeń rodzinnych;

  2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  3. świadczeń wychowawczych 500+;

  4. świadczeń w ramach programu Dobry Start 300+
  5. zasiłków dla opiekunów;

  6. karty dużej rodziny

  7. dodatków mieszkaniowych;

  8. dodatków energetycznych.

W związku z tym wszelką korespondencję, w tym druki wniosków i oświadczeń, w zakresie wymienionych wyżej świadczeń należy wysyłać na adres :

Częstochowskie Centrum Świadczeń

al. Niepodległości 20/22 pok. 236
42-216 Częstochowa

E-mail:
sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Telefon kontaktowy:  34 341 17 61

Lokalizacje:

  • al. Niepodległości 20/22
  • ul. Nowowiejskiego 26

Adres Skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP

www.ccs.czestochowa.pl