Promocja rodzin zastępczych w plenerze. Inauguracja Częstochowskiego Tygodnia Otwartych Drzwi

 

 
 

Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi dotyczący Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczął się 10 października od spotkania inaugurującego i akcji plenerowej, potrwa do 16 października. Na dni otwarte zaprasza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, a także Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, w obu punktach, przy specjalnie przygotowanych stanowiskach, będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat rodzicielstwa zastępczego udzielane przez specjalistów w tej dziedzinie. To kolejny sposób na promocję idei pieczy zastępczej w Częstochowie i zachęta dla mieszkanek i mieszkańców miasta do tworzenia rodzin zastępczych.

Dni otwarte zainaugurowano w al. NMP obok Ławeczki W. Biegańskiego, była to okazja do wręczania przechodniom zaproszeń na indywidualne spotkania. To także pierwszy dzień otwarty – jedyny w plenerze – i pierwsze rozmowy z częstochowiankami i częstochowianami na temat pieczy rodzinnej.

Poszukiwanie kolejnych osób, które chciałyby stworzyć rodziny zastępcze to bardzo ważne zadanie. Na takie rodziny czekają bowiem dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, na skutek różnego rodzaju kryzysów i trudności. W takiej sytuacji opiekę nad nimi przejmuje placówka opiekuńczo-wychowawcza lub właśnie rodzina zastępcza. Żadna, nawet najlepsza instytucja, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb emocjonalnych dzieci w takim stopniu jak rodzina.

– To dzieci potrzebujące ogromnego wsparcia, a przede wszystkich ogromnej dawki pozytywnych uczuć i emocji – podkreślał na spotkaniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – I tu właśnie brakującym ogniwem staje się rodzina zastępcza, która daje nie tylko dom, ale przede wszystkim rodzinne ciepło i miłość. W rodzinie zastępczej dzieci mogą czuć się bezpiecznie, a przede wszystkim mają wreszcie swoich najbliższych dorosłych, którzy się nimi opiekują, na których mogą liczyć. Odzyskują zaufanie, radość, spokój, uczą się jak radzić sobie w dorosłym życiu bazując na pozytywnych wzorcach.

W Częstochowie wsparcie rodziców zastępczych to bardzo ważny aspekt. W tym roku przyjęto uchwałę, dzięki której znacząco podniesiono w Częstochowie stawki wynagrodzenia dla rodziców zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Obecnie pensje minimalne rozpoczynają się od kwoty 2.700 zł do 3.400 tys. zł – w zależności od rodzaju pieczy rodzinnej i ilości wychowywanych dzieci.

W tym roku opracowano także Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2018-2020, od lat funkcjonuje Miejska Rada Rodziców Zastępczych, działania prowadzi też Zespół na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.
W naszym mieście nasz ośrodek prowadził już wiele akcji promocyjnych , których ideą było rodzicielstwo zastępcze – m.in. przejazdy zabytkowym tramwajem, konferencje, happeningi, konkurs literacki i plastyczny. W zeszłym roku zorganizowano wystawę plenerową na placu W. Biegańskiego. Tym razem częstochowianie będą mogli skorzystać z Częstochowskiego Tygodnia Otwartych Drzwi.

WIĘCEJ O DNIACH OTWARTYCH

Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi dotyczący Rodzicielstwa Zastępczego trwa od 10 do 16 października 2018. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, a partnerem Stowarzyszenie Dla Rodziny. Patronat na wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Podczas dyżurów specjaliści pieczy zastępczej odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego m.in. jakie są rodzaje rodzin zastępczych, jak działają i funkcjonują, w jaki sposób założyć rodzinę zastępczą, jak wyglądają formalności.

Zaproszone są wszystkie chętne osoby, nie trzeba się wcześniej zapisywać.

Specjaliści czekają w dwóch lokalizacjach:

  • Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24 lub końcówki /21 /19

www.mops.czestochowa.pl

  • Częstochowskie Centrum  Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101

www.dlarodziny.com

 

Harmonogram dni otwartych:

 

data

GODZINY DYŻURÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

GODZINY DYŻURÓW

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

11.10  czwartek

7.30 – 15.30

7.30 – 19.00

12.10  piątek

7.30 – 15.00

7.30 – 19.00

13.10  sobota

9.00 – 14.00

15.10  poniedziałek

7.30 – 15.30

7.30 – 19.00

16.10  wtorek

7.30 – 16.00

7.30 – 19.00

 

WIĘCEJ O PIECZY ZASTĘPCZEJ

Priorytetem jest, by dzieci, w których rodzinach biologicznych doszło do kryzysów, trafiały do rodzin zastępczych, a nie do pieczy instytucjonalnej.

Piecza rodzinna:

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie decydujący się wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami (dziecko może, ale nie musi być spokrewnione).

Rodzina zastępcza daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dzieci które trafiają do pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta zażegna kryzys i wykaże się zdolnością do ponownej opieki nad dzieckiem.

Są cztery rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:

–        rodziny spokrewnione

–        rodziny niezawodowe

–        rodziny zastępcze zawodowe

–        rodzinne domy dziecka

Najbardziej poszukiwani są rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka – tworzący dom dla dzieci, których zazwyczaj wcześniej nie znają, zapewniają opiekę tym dzieciom, które nie mają możliwości, by rodzicami zastępczymi zostali krewni czy osoby bliskie.

Obecnie w Częstochowie jest ogółem 269 rodzin zastępczych, w tym 12 rodzin zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka. 

Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 375 dzieci, z tego 48 w rodzinach zawodowych lub rodzinnych domach dziecka.

ZAWÓD – RODZIC? TAK TO MOŻLIWE! 

Rodzina zastępcza to nie tylko misja,  to także możliwość samorealizacji.

Rodzic zastępczy zawodowy może całkowicie poświęcić czas dzieciom i spełniać się zawodowo zapewniając opiekę maluchom w potrzebie – otrzymuje wynagrodzenie i świadczenia, podobnie jak w umowie o pracę.  

Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie: