Prokuratura zaprasza na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe, będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad i informacji, dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych.

W myśl przepisów Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Kodeks ten przewiduje dla takiej osoby szereg uprawnień procesowych.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.czestochowa.po.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=403