Programy MRPiPS. Mama 4+, „Emerytura+”, „Rodzina 500+” na każde dziecko

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się z informacjami dotyczącymi propozycji zmian i nowych programów – m.in. Mama+, „Emerytura+” oraz  „Rodzina 500+”. 

  • Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.

Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia.  Program ruszył na początku marca 2019.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

  • “Rodzina 500+”

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze może być przyznawane również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody rodziny.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

  • Emerytura+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało również projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-informacje

Aby dowiedzieć się, które propozycje i w jakich terminach weszły bądź wejdą w życie, należy śledzić informacje na stronie MRPiPS .

Informacje o realizowanych programach można znaleźć również na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina