Program “Czyste Powietrze”

Program CZYSTE POWIETRZE. Zaświadczenia wydaje Częstochowskie Centrum Świadczeń

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, osoby fizyczne starające się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” przedkładają zaświadczenie dot. dochodu.

W naszym mieście zaświadczenia potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu można uzyskać w Częstochowskim Centrum Świadczeń mieszczącym się przy ul. Jana III Sobieskiego 15 (tel. 34 341 17 61).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://ccs.czestochowa.pl/czyste-powietrze

WIĘCEJ O PROGRAMIE

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Informacje o programie podano za:

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

http://czystepowietrze.gov.pl/