Pomoc osobom bezdomnym – w nocy dostarczano ciepłe posiłki i odzież do miejsc niemieszkalnych

W weekend Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował akcję pomocy doraźnej skierowanej do osób bezdomnych przebywających w tzw. miejscach niemieszkalnych To działania realizowane w każdym sezonie zimowym przez Partnerstwo Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

W nocy z 16 na 17 stycznia i z 17 a 18 stycznia 2021 r. temperatury spadły mocno poniżej zera, dlatego przeprowadzono kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – m.in. pustostanów, altan, wiat (zgodnie z opracowaną wcześniej przez streetworkerów mapą miejsc niemieszkalnych). Przebywającym w nich osobom bezdomnym oferowano gorącą zupę, pieczywo i herbatę, a także koce, kołdry i śpiwory i ciepłą odzież tj. kurtki, spodnie, szaliki, czapki, swetry przygotowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Fundację Chrześcijańską Adullam.

Akcja została przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, osoby bezdomne zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji.

Działania zostały zorganizowane przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy i były koordynowane przez MOPS w Częstochowie. Posiłki przygotowała Fundacja Chrześcijańska “Adullam”, ich dostarczaniem zajmował się patrol częstochowskiej Straży Miejskiej oraz streetworkerzy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “AGAPE”.

Łącznie podczas dwóch dni akcji odwiedzono 61 miejsc niemieszkalnych, w których zastano 46 osób, wydano łącznie 68 posiłków. Osoby bezdomne były również informowane o formach wsparcia oraz możliwości otrzymania skierowania do placówki dla osób bezdomnych i skorzystania z pobytu w ogrzewalni. Jeśli niskie temperatury w nocy będą nadal się utrzymywać, akcja będzie kontynuowana.

Warto dodać, że miejsca niemieszkalne na terenie miasta Częstochowy są monitorowane codziennie, nie tylko podczas mrozów, przez streetworkerów Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “AGAPE” pomocy udzielają także pracownicy socjalni oraz inni członkowie partnerstwa lokalnego.

Prosimy Mieszkanki i Mieszkańców Częstochowy o zwracanie bacznej uwagi na sytuację wszystkich osób, którym mogą w okresie zimowym zagrażać niskie temperatury – szczególnie osób bezdomnych, starszych i samotnych.

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Przypominamy również i numerze do do Straży Miejskiej – tel. 986 i MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

Działa również całodobowa infolinia uruchomiona przez Śląski Urząd Wojewódzki. Łącząc się bezpłatnie z numerem 987 można uzyskać informacje dot. wsparcia osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego, w zakresie noclegu i wyżywienia.

Foto: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “AGAPE”oraz Fundacja Chrześcijańska Adullam