Pomoc osobom bezdomnym zimą – całodobowa infolinia, miejsca gdzie można uzyskać wsparcie

Osoby bezdomne z Częstochowy mogą liczyć na wsparcie instytucji i organizacji – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje gdzie, do kogo i po jaką pomoc można się zwrócić – można znaleźć na plakacie dostępnym na stronie:

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM  – PLAKAT

Prosimy również wszystkie Mieszkanki i Mieszkańców Częstochowy o zwracanie bacznej uwagi na sytuację osób, którym mogą w okresie zimowym zagrażać niskie temperatury – szczególnie osób bezdomnych, starszych i samotnych.

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

Przypominamy także o całodobowej infolinii.