Pomoc dla cudzoziemców

W Katowicach rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców. Oferuje m.in. bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa.

Ośrodek jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i udziela nieodpłatnej pomocy dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim.

Ośrodek zapewnia darmowe doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych. Migranci mieszkający w województwie śląskim mogą otrzymać w Ośrodku nieodpłatną pomoc od doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza, doradcy zawodowego. Cudzoziemcy będą mogli podnieść kompetencję z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów. Ośrodek zapewnia również wsparcie zagranicznych studentów (opieka mentora).

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców można znaleźć na stronie

Informacje za:

UM w Częstochowie, z wykorzystaniem informacji Instytutu Pracy i Edukacji