Poleceniem wojewody działalność placówek będzie nadal zawieszona, do 10 kwietnia

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-, Wojewoda Śląski polecił przedłużenie czasowego zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek. Polecenie dotyczy okresu od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku (poprzednie obejmowało okres od 12 do 25 marca 2020). 

  • placówek wsparcia dziennego
  • centrów integracji społecznej
  • klubów integracji społecznej
  • dziennych domów i klubów seniora
  • środowiskowych domów samopomocy
  • warsztatów terapii zajęciowej