Piknik kończący rok terapeutyczny w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Dzieci i młodzież z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie zakończyły rok terapeutyczny podczas pikniku rodzinnego w klimacie marynarskim. To nie oznacza, że ośrodek wkracza w wakacyjną przerwę, ponieważ przez cały lipiec i sierpień będzie realizowany dla podopiecznych program „Lato w mieście”.

Zakończenie roku terapeutycznego to okazja wspólnego świętowania i podsumowań dotyczących kolejnego roku pełnego przygód, ale też postępów i sukcesów terapeutycznych podopiecznych z niepełnosprawnościami. Tradycyjnie dzieciom i młodzieży rozdano dyplomy “CENTRUSIKI”.

Rozpoczynający się plan “Lato w mieście” obejmuje dalszą rewalidację, do której będą wprowadzane akcenty wakacyjne, w tym dużo zajęć na świeżym powietrzu.

Powitanie lata było także okazją do integracji. Spotkanie dopełnił występ młodzieży z zaprzyjaźnionego Liceum im. R. Traugutta oraz Pani Zuzanny Gadzinowskiej z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jak na imprezę w stylu marynarskim przystało, nie mogło zabraknąć strojów wilków morskich i kapitanów, plażowej fotobudki, a także rodzinnego karaoke z akcentami szantowymi.

Dzieci z centrum rozpoczęły lato z mocnym okrzykiem „Ahoj przygodo!”.

Przypomnijmy, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie działa w strukturach MOPS w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36. Oferuje pomoc dzieciom (szczególnie do 10 roku życia) z różnymi problemami rozwojowymi, a także ich rodzicom. Obszar działań to m.in. konsultacje i terapie pedagogiczne logopedyczne oraz fizjoterapia.

Warto podkreślić, że pomoc oferuje nie tylko dzieciom z niepełnosprawnościami. Mogą z niej także skorzystać między innymi rodzice noworodków i maluszków, których zaniepokoi rozwój ich dzieci (zarówno psychiczny jak i ruchowy), dzieci po wypadkach komunikacyjnych czy z innymi problemami dotyczącymi rozwoju psychoruchowego.