Pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa śląskiego

W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat informujący zawierający m.in.  numer telefonu, pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

Infolinia obsługiwana jest całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych .