Nowe terminy składania wniosków o świadczenie 500+. Przypominamy, że przyjmuje je Częstochowskie Centrum Świadczeń

Wnioski w ramach programu programu „Rodzina 500+” dotyczące świadczenia wychowawczego 2021/2022,  można  składać już od 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną) i od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej. Okres, na który przyznawane jest świadczenie będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie nie przyznaje ww. świadczenia i nie przyjmuje wniosków w ramach programu “Rodzina 500+”.

Obsługą programu zajmuje się w naszym mieście
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
sekretariat@ccs.czestochowa.pl, Telefon kontaktowy:  34 341 17 61
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie:
http://ccs.czestochowa.pl/

Informujemy również, że w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej nie zmieniają się sposób wnioskowania i terminy składania wniosków o świadczenie przyznawane w wysokości świadczenia wychowawczego.

 

Załączniki do pobrania