Nabór wniosków do II modułu „Aktywny samorząd”. Uwaga! Dodatkowe dofinansowanie za elektroniczne złożenie wniosku

23 września 2019 rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących II Modułu programu „Aktywny samorząd”. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością. Moduł II pozwala na uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, które ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W tym roku pierwszy raz wprowadzono możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną – osoby, które skorzystają z tej możliwości mają szansę otrzymać do 800 zł więcej dofinansowania w porównaniu do tych, którzy wnioski składają w wersji papierowej.

Dofinansowanie obejmuje koszty edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Kto może się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W roku 2019 po raz pierwszy wnioski mogą być składane elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej platformy – SOW.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy SOW, dofinansowanie kosztów nauki może być zwiększone o kwotę w wysokości do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

  • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap   


Wnioski mogą być składane także w formie papierowej, w siedzibie:

Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22 (pokój numer 18), 42-216 Częstochowa

tel. 34 363 18 19

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

od 23 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd”:

http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/osoby-niepelnosprawne-2/dofinansowanie-kosztow-nauki-na-poziomie-wyzszym/

www.pfron.org.pl