“Model rehabilitacja kompleksowa”. PFRON wznowił nabór do projektu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie prowadzi nabór osób do projektu “Model rehabilitacja kompleksowa”. Głównym celem  projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) i obejmuje moduły:

Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
Moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację — zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

Osoby zainteresowane projektem powinny kontaktować się z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice, tel. (32) 49-32-120.

Więcej informacji w ulotce informacyjnej zamieszczonej poniżej.

Na podstawie informacji PFRON

 

Załączniki do pobrania