Monitorowanie sytuacji osób bezdomnych także w zasobach ZGM “TBS”

Nadchodzące mrozy mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych. Dlatego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz Komendy Miejskiej Policji odwiedzili kilka wyznaczonych miejsc w budynkach komunalnych, w których potencjalnie mogą przebywać bezdomni. Akcja ma być cyklicznie kontynuowana.

Zima jest najtrudniejszym czasem w roku dla osób bezdomnych. Niestety, sporo z nich – zamiast pomocy ogrzewalni i schronisk – wybiera koczowanie w piwnicach, na strychach czy klatkach schodowych. Część osób bezdomnych przebywa także w pustostanach narażając się na zamarznięcie, bo w tym przypadku już nawet kilkustopniowy mróz może okazać się śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Na terenie Częstochowy od lat działa także partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności, w ramach którego tworzona jest mapa miejsc niemieszkalnych a instytucje i organizacje realizują wspólnie pomoc dla osób bezdomnych, docierają do miejsc ich pobytu i proponują wsparcie. Jest to szczególnie istotne, gdy temperatury spadają mocno poniżej zera.

W tym sezonie zimowym do działań na rzecz osób bezdomnych włączyli się również pracownicy ZGM „TBS”. W poniedziałek, 11 stycznia kilkuosobowy zespół wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczął sprawdzanie wyznaczonych wcześniej budynków znajdujących się w zasobach ZGM ”TBS”. Skontrolowano między innymi pustostan przy ul. Wały Dwernickiego 239, klatki schodowe w bloku przy ulicy Herberta 4 oraz budynki przy ulicy Warszawskiej 349 i 345.

W okresie zimowym działania będą przeprowadzane cyklicznie przy udziale pojedynczych pracowników ZGM „TBS”, bądź zespołów złożonych z pracowników ZGM „TBS”, KMP oraz MOPS w Częstochowie.

Celem działań jest informowanie bezdomnych o pomocy, jaką mogą uzyskać w zakresie noclegu i wyżywienia na terenie miasta Częstochowy. Akcja ma również dotrzeć do lokatorów zasobów komunalnych. Towarzyszy jej spot radiowy emitowany w lokalnej rozgłośni radiowej. Można w nim usłyszeć apel skierowany do lokatorów z prośbą o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz ratowanie ich życia i zdrowia. Na klatkach schodowych pojawiły się też plakaty z informacją o pomocy dla osób bezdomnych oraz numerach telefonu, pod którymi można zgłosić przypadki przebywania osób bezdomnych. Pamiętajmy, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bezdomnego niezwłocznie dzwońmy pod numer telefonu 112.

W 2019 roku w Częstochowie przebywało 351 osób bezdomnych ( w placówkach wsparcia oraz miejscach niemieszkalnych ). W styczniu 2018 takich osób było 371. Tylko w okresie od 1 listopada 2019 do 31 marca 2020 na terenie Polski z wychłodzenia zmarło 30 osób, na Śląsku – 3, na terenie KMP Częstochowa – 0. Obecnie na terenie Częstochowy w miejscach niemieszkalnych przebywa 65 osób.