Jednorazowa zmiana terminu dyżuru specjalistycznego poradnictwa prawnego z 8 na 10 maja

Szanowni Państwo, 

informujemy, że jednorazowo zmieni się termin dyżuru  Mecenasa Artura Wiktorowicza.

Jednorazowa zmiana terminu dyżuru specjalistycznego poradnictwa prawnego z 8 na 10 maja

Pozostałe dni dyżurów nie zmieniają się.

Go0dziny i miejsce pozostają bez zmian tj.  od 8:15 do 10:15  Budynek MOPS przy ul. POW 2, pokój nr 8.

Przypomnijmy, dyżury obejmuje specjalistyczne poradnictwo prawne. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone wszystkim osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych (nie jest konieczne korzystanie z pomocy społecznej czy innych świadczeń realizowanych przez MOPS), bez względu na posiadany dochód.

Zakres i tematyka poradnictwa obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu:

1) prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2) zabezpieczenia społecznego,

3) ochrony praw lokatorów.