Integracja zmysłów. Projekt zrealizowany dla dzieci z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

W lipcu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu I Jego Rodzinie, działającym w strukturach MOPS, wspólnie z Wolontariuszami z FUNDACJI ORANGE realizowaliśmy projekt:

INTEGRACJA ZMYSŁÓW NASZĄ ŚCIEŻKĄ DO SAMODZIELNOŚCI” – CYKL ZAJĘĆ INTEGRACYJNO – REWALIDACYJNYCH DLA DZIECI Z RÓŻNORAKIMI DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI”.

Główną ideą projektu było wspomaganie integracji sensorycznej wszystkich zmysłów u dzieci I młodzieży. Odbywało się to poprzez różnorodne zajęcia rewalidacyjne wspierające aktywność własną i prawidłowe odbieranie bodźców z otoczenia oraz budowanie umiejętności społecznych i samodzielności.

Podstawą właściwego funkcjonowania każdego z nas jest zrównoważona motoryka ciała i umysł, który łatwo przyswaja informacje z otoczenia. To także umiejętność rozróżniania obrazów, zapachów, dźwięków, smaków czy dotyku. Prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych niezbędna jest do odbierania różnego rodzaju bodźców z otoczenia i organizowania zebranych w ten sposób informacji. Taka integracja sensoryczna jest szczególnie istotna dla dzieci z różnorodnymi deficytami psychofizycznymi, u których odbiór otaczającego świata często bywa zaburzony i znacznie ograniczony.

Podczas realizacji projektu odbyły się m.in. zajęcia z arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem sensoplastyki; warsztaty kulinarne z wykorzystaniem metody F. Affolter; zajęcia multimedialne z elementami muzykoterapii; zajęcia ruchowe z wykorzystaniem “ścieżki sensorycznej”; dogoterapiia; warsztaty przyrodniczo-ekologiczne z wykorzystaniem naszego ogródka i roślin do terapii /hortiterapia/.

Dziękujemy Fundacji ORANGE oraz wspierającym nas Wolontariuszom.