Informacja o funkcjonowaniu MOPS. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w MOPS wprowadzone zostały tymczasowe zmiany i zasady postępowania mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zmieniony został sposób funkcjonowania placówek prowadzonych przez MOPS:

 • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie – zajęcia zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku
 • Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – do odwołania nie odbywają się zajęcia bezpośrednie w lokalach DOSL, ale prowadzone są animacje i działania w trybie telefonicznym i online.

DOSL Północ, DOSL Dźbów, DOSL Grabówka, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Lisiniec, DOSL Podjasnogórska, DOSL Błeszno

prowadzonych w związku z realizacją części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Animatorzy lokalni są dostępni dla Mieszkanek i Mieszkańców online, telefonicznie i mailowo.

 

Szczegółowe informacje o ograniczeniach w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zminimalizowanie możliwości osobistego załatwiania spraw przez klientów w siedzibie MOPS.

 1. Sprawy związane z działalnością MOPS, w tym składanie pism i wniosków należy w miarę możliwości załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej (portalu ePUAP), innych elektronicznych sposobów komunikacji oraz telefonicznie, z wyłączeniem osobistego stawiennictwa w MOPS.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest bezpośrednie załatwienie sprawy w MOPS wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym na wskazany termin.
  Numery telefonów:

  Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 – 34 370 94 04
  Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2  – tel. 34 344 49 44Centrala MOPS – tel.: (34) 37 24 200

 

 1. W momencie ustalania terminu wizyty pracownicy będą ustalać czy podopieczny MOPS lub inna wzywana osoba:
 • ma objawy chorobowe w postaci: gorączki, kataru, duszności, bólu stawów i mięśni;
 • przebywała za granicą lub w kontakcie z osobą zakażoną.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności załatwienie sprawy będzie możliwe tylko za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

 1. Spotkania osobiste z klientami ośrodka odbywają się w miejscu wyznaczonym specjalnie do tego celu. Nie jest możliwe poruszanie się po obiektach MOPS osób postronnych.
 2. Każdorazowo należy zachować szczególne środki ostrożności poprzez zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra, a także wcześniejsze mycie i/lub dezynfekowanie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych (stosowne instrukcje wywieszono w budynkach MOPS oraz toaletach).
 3. Odwołane zostają przyjęcia interesantów przez Dyrektora MOPS.
 4. Dyżur w ramach bezpłatnej pomocy prawnej dla klientów MOPS będzie odbywał się w formie telefonicznej.
 5. Zostaje wstrzymana, do odwołania, możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
 6. Pracownicy MOPS będą odwoływać bądź ograniczać wszelkie służbowe spotkania grupowe, delegacje, będzie zwracana szczególna uwaga na stan zdrowia pracowników.