Informacja Dyrektora MOPS

Szanowni Państwo. W związku z powzięciem informacji, że mogło dojść do wykorzystania danych osobowych pracowników MOPS w celu głosowania w budżecie obywatelskim, sprawa natychmiast została zgłoszona przez dyrektora MOPS w Częstochowie do Prokuratury oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor MOPS ściśle współpracuje z Policją oraz wymienionymi instytucjami.

Zawiadomienia do właściwych instytucji zostały złożone niezwłocznie po potwierdzeniu informacji o zdarzeniu , tj. 17 lutego. Zgodnie z przepisami prawa, osoby, których zdarzenie dotyczy zostały poinformowane bezpośrednio przez dyrektora MOPS o działaniach podjętych w sprawie.

Liczę na szybkie i pełne wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia oraz na to, że osoby, które, z dużym prawdopodobieństwem, popełniły przestępstwo poniosą wszelkie możliwe konsekwencje.

Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej