Goście z Łotwy w MOPS

W Częstochowie gościliśmy delegację z Rezekne. Wizyta to efekt, trwającej od niemal 30 lat współpracy pomiędzy Częstochową i łotewskim miastem. Jednym  z punktów programu było spotkanie w MOPS w Częstochowie.

Wizyta dotyczyła wymiany doświadczeń i rozszerzenia współpracy w zakresie spraw społecznych. W Częstochowie gościli: Lidija Ostapceva – zastępczyni burmistrza Rezekne (odpowiedzialna za kulturę, edukację i sprawy społeczne), Gunārs Arbidāns – kierownik działu opieki społecznej oraz Marina Sokolova – specjalistka z departamentu spraw zagranicznych.

21 maja zagraniczni goście spotkali się z zastępcą prezydenta Częstochowy Ryszardem Stefaniakiem oraz pracownikami Urzędu Miasta, zajmującymi się sprawami społecznymi, ochroną zdrowia i rozwojem. Z kolei 23 maja delegacja z Łotwy miała możliwość bliższego poznania działalności naszego ośrodka. Podczas wizyty w MOPS goście dowiedzieli się m.in. o zasadach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie zarówno na tle przepisów krajowych, jak i rozwiązań przyjętych przez częstochowski samorząd. Gości interesowały zasady współpracy z podopiecznymi, zakres udzielanego wsparcia i przyznawanych świadczeń,  a także kontekst szerszej współpracy MOPS z innymi podmiotami.

na podstawie informacji z UM Częstochowy i własnych