Finał konkursu plastycznego za nami. Integracja, wspólna zabawa – najmłodsi doskonale zinterpretowali temat

Finał konkursu plastycznego dla przedszkolaków odbył się 23 października, podczas dni otwartych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. 

Konkurs  “Bawmy się razem” został zorganizowany przez Centrum działające w strukturach MOPS i odwoływał się do takich wartości jak: przyjaźń, integracja, empatia,, tolerancja i szacunek dla ludzi z  niepełnosprawnością. Nadesłano aż 60 prac, a wybór był niezwykle trudny, ponieważ przedszkolaki wykazały się samodzielnością i inwencją, ale także wspaniałym zrozumieniem tematyki i myśli przewodniej konkursu – integracji i tego, że w zabawie wszyscy jesteśmy równi.

 

Przypomnijmy. Dni otwarte były okazją do tego by zwiedzić Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie działa w strukturach MOPS w Częstochowie. Oferuje pomoc dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi, a także ich rodzicom. Obszar działań to m.in. konsultacje i terapie pedagogiczne logopedyczne oraz fizjoterapia.

Warto podkreślić, że pomoc oferuje nie tylko dzieciom z niepełnosprawnościami. Mogą z niej także skorzystać między innymi rodzice noworodków i maluszków, których zaniepokoi rozwój ich dzieci (zarówno psychiczny jak i ruchowy), dzieci po wypadkach komunikacyjnych czy z innymi problemami dotyczącymi rozwoju psychoruchowego.

Konsultacje i zajęcia oraz terapie oferowane przez ośrodek są dla mieszkańców Częstochowy w większości bezpłatne i niezależne od oferty NFZ (można korzystać z obu form wsparcia niezależnie od siebie i równolegle). Centrum zaprasza do kontaktu i umówienia się na konsultacje przez cały czas, także po zakończeniu dni otwartych.

Dane kontaktowe:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43