Doświadczasz przemocy? Jesteś jej świadkiem? Zgłoś się do nas

Gdzie szukać pomocy?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

 • Pracownicy udziela pomocy i wsparcia (terapia krótkoterminowa), reagują na każde zgłoszenie;

 • Preferowany jest obecnie kontakt telefoniczny – tel. 34 372 42 02 (pon., śr., czw., godz. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00);

  w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych możliwy jest kontakt osobisty (po uprzednim umówieniu i zachowaniu wszelkich środków ostrożności).

 • Prowadzimy konsultacje telefoniczne dla osób doświadczających przemocy, podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

 • Przyjmujemy zgłoszenia o przypadkach występowania przemocy – telefonicznie lub za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

 • Nadal, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, podejmujemy interwencje w miejscu zamieszkania – przy wsparciu policji, z wykorzystaniem odpowiednich środków ochronnych (w związku z epidemią).

 • Współpracujemy z policją, kuratorami i szkołami, monitorujemy sytuację w rodzinach zagrożonych przemocą.

 • Działają także infolinie MOPS uruchomione w związku z COVID-19:

  7 dni w tygodniu od 7.30 do 20.00. Pracownicy socjalni poinformują, gdzie szukać pomocy, przekierują do odpowiednich specjalistów.

Możesz również kontaktować się z :
CZĘSTOCHOWSKIM CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, ul. Rejtana 7 „B”:

 • placówka czynna przez całą dobę;

 • dysponuje bezpiecznymi miejscami w hostelu;

 • udziela pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa rodzinnego;

 • całodobowy kontakt: 34 366 31 21.

Uchwalane przepisy już wkrótce pozwolą natychmiastowo odizolować sprawcę przemocy od jej ofiary.
Dlatego nie bój się! Reaguj!