Dofinansowanie w ramach PFRON kosztów edukacji dla osób z niepełnosprawnością. Wnioski tylko do 10.10

Przypominamy, że do 10 października 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu „Aktywny samorząd” – moduł II, pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie obejmuje koszty edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Kto może się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej platformy – SOW

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl

  • posiadać adres poczty elektronicznej,

  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap   

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej w MOPS  – przesłane za pośrednictwem poczty na adres:

Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Aleja Niepodległości 20/22

42-216 Częstochowa

tel. 34 363 18 19

Wnioski mogą być też składane osobiście pod wskazanym wyżej adresem – poprzez wrzucenie ich do urny ustawionej przy wejściu do budynku.

 

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej:

MOPS: www.mops.czestochowa.pl

lub PFRON www.pfron.org.pl