Dni otwarte w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie cieszyły się powodzeniem. Na konsultacje zapraszamy cały rok!

W ramach kolejnej już w tym roku edycji Dni Otwartych odbyły się konsultacje ze specjalistami: oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

Wśród dzieci, które wraz z rodzicami zgłosiły się do CENTRUM były m.in. dzieci niepełnosprawne ruchowo, wcześniaki, dzieci z dysfunkcjami mowy, dzieci z trisomią oraz ze spektrum autyzmu i  zdiagnozowanym ADHD. Przedział wiekowy: 6 tydzień do 11 roku życia.

Większość dzieci będzie mogła skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych /rehabilitacji/, indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz z zajęć w grupach wiekowo-rozwojowych w Klubie „SŁONECZKO”.

Podczas dni otwartych odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków "W zabawie wszyscy jesteśmy równi".

DNI OTWARTE były okazją do promocji naszego Ośrodka ale trzeba pamiętać , że konsultacje w CENTRUM prowadzone są niezmiennie przez cały rok w ramach Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa.

Prowadzone przez naszych specjalistów porady i konsultacjemają na celu dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji dotyczących problemów rozwojowych i możliwości ich dziecka; dostępnych metod stymulacji rozwoju; oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych. Udzielamy również wsparcia w budowaniu kontaktu i komunikacji z dzieckiem, odpowiedniej organizacji najbliższego otoczenia dziecka, tak by odpowiednio stymulowało jego rozwój.

Konsultacje skierowane są do rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 0 do 18 roku, które są zagrożone niepełnosprawnością, z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi, psychoruchowymi; z mikrodeficytami rozwoju (parcjalne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego) oraz z grupy ryzyka.

Co ważne - każdy rodzic zaniepokojony funkcjonowaniem swojego dziecka może ustalić termin i godzinę konsultacji telefonicznie pod nr tel. 34 361 59 43 lub osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Jasnogórskiej 36 u oligofrenopedagoga lub psychologa w godzinach od 7.30 do 19.00