Czasowe zawieszenie działalności Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przedłużone do 24 maja

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.54.2020, z dnia 8 maja 2020, czasowe zawieszenie działalności Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w związku koniecznością zapobiegania rozprzestrzenieniu się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  zostaje przedłużone do 24 maja 2020.